Tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser 2017