Supplering av varamedlem til Helse- og mestringskomitéen