Søknad om utvidet permisjon fra vervet som 1. varamedlem til Bydelsutvalget