Søknad om utvidet område for uteservering - Astral, Ivan Bjørndals gate 25