Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Astral, Ivan Bjørndals gate 25