Søknad om permisjon fra vervet som nestleder i Eldrerådet