Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Francobollo, Ivan Bjørndals gate 23A