Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling - Starmo Pizza Italiana, Sandakerveien 22 A