Søknad om fritak fra vervet som nestleder i Rådet for funksjonshemmede