2017

Søknad om fritak fra vervet som medlem av Rådet for funksjonshemmede