2017

Søknad om fritak fra vervet som 3. varamedlem av Eldrerådet