2017

Søknad om fornyelse av serverings-og skjenkebevilling ved Trea Restaurant, Holsts gate 9