Søknad om bevilling etter eierskifte, Bamboo Restaurant, Stockfleths gate 53