Søknad om bevilgning av midler til Nydalenrevyen 2017