Resultater av brukerundersøkelse i bydelens barnehager 2016