Referat fra allmøte for brukere av hjemmetjenesten 13.03.2017