Rapport fra gjennomført tilsyn ved Akerselva sykehjem 13.06.2017