2017

Ny retningslinje for samarbeid mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene