2017

Detaljregulering av Hans Nielsen Hauges gate 50