Åpningstidsforskriften - høringssvar til foreslåtte endringer