2017

Åpningstidsforskriften - høringssvar til foreslåtte endringer