Verbalvedtak VB7 - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner