2015

Utvidelse av bokollektiv for ungdom - opprettelse av 3 deltidsstillinger