2015

Uelandsgate 85 – regulering til boligeller skoleformål