2015

Søknad om permisjon fra vervet som 1. varamedlem av Bydelsutvalget