2015

Søknad om fritak fra vervet som medlem av Helse- og sosialkomiteen