Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter 04.06.2015