Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Dagsenter for utviklingshemmede i Vøyensvingen 04.06.2015