Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Akerselva sykehjem 29.04.2015