Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Akerselva sykehjem 10.05.2015