Rapport fra anmeldt tilsyn ved Dagsenter for utviklingshemmede i Vøyensvingen 11.03.2015