2015

Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og introduksjonsprogram - utviklingstrekk og oppdaterte resultater 2004 - 2014