Forslag om etablering av 10 nye faste stillinger og avvikling av 10 engasjementer ved Utviklingssenter for arbeid og kvalifisering