Behandling av salgs- og skjenkebevillinger i bydelen