2015

Administrativt behandlet skjenkesak i sommer – til opplysning