Administrativt behandlet skjenkesak i sommer – til opplysning