Politiske saker Bydel Sagene

På denne siden finner du en oversikt over politiske møter i bydel Sagene.

Innkallinger, protokoller og sakspapirer finner du på eInnsyn fra og med 7. juni 2022.

Her finner du innkallinger, sakslister og protokoller i bydelsutvalg, komiteer og råd fra 2015 til 2022.

Eldre politiske saker og møter i Bydel Sagene 2001-2014 finner du i arkivet.

Er du medlem av råd og utvalg i bydelen?

Logg deg inn via Acos møteportal her: moteportal.oslo.kommune.no/BYD/