Politikk og politiske møter

E-post:

Oppvekst- og velferdskomitéen

Kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomitéen skal behandle saker somkonkret berører barn og unges hverdag, som f.eks. barnehage, under avdeling for Velferd, oppvekst og familie. I tillegg skal komitéen behandle saker som gjelder ungdomstiltak, kultur og barnevern under avdeling for Folkehelse, kutlur og barnevern.

*frem til 01.07.17 kjent som "Velferd-, oppvekst- og familiekomitéen"

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Larsen, Gry Bruland (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Leder av Oppvekst- og velferdskomitéen
Medlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 900 79 940

Født: 1973

Tveit, Andrea Søgnen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Nestleder av Oppvekst- og velferdskomitéen
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 932 12 920

Født: 1989

Fredriksen, Andreas (Høyre)

Medlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 988 65 884

Født: 1993

Skyum, Linn (Venstre)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Medlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 977 97 451

Født: 1995

Warsame, Fawzi Abdirashid (Arbeiderpartiet)

Medlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 450 81 436

Født: 1998

Bjørn, Aud Karin (Rødt)

Medlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 916 42 123

Født: 1962

Vaagbø, Magne (Rødt)

Medlem av Oppvekst- og velferdskomitéen

Gjelsvik, Ragnhild (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen

Worren, Pål André Grimstad (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 993 75 847

Født: 1991

Wesenberg, Grunde Haraldsson (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen

Granaas, Anne Britt (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 416 57 190

Født: 1965

Hellum, Karina (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen

Telefon: 976 29 232

Født: 1961

Hillestad, Marius Frans Linus (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen

Bjørklund, Hilde Margrete (Høyre)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 930 85 213

Født: 1970

Johannessen, Camilla (Høyre)

Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 930 24 731

Født: 1979

Fatland, Even (Høyre)

Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen

Hylland, Kristin Tormodsdatter (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 405 41 653

Født: 1990

Kloster, Sven Thore (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen

Hovensjø, Nina (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen

Telefon: 916 25 423

Født: 1945

Hassan, Zahra Eggeh (Rødt)

Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 403 37 526

Født: 1991

Stø, Eivind (Rødt)

Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen

Eritzland, Kjetil Ottar (Venstre)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 984 01 038

Født: 1961

Noorestany, Nasjida (Venstre)

Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen

Irgens, Simen (Venstre)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen

Født: 1995

Worley, Kai Anders (Rødt)

Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen

Sandquist, Nina Suizu (Rødt)

Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen