Nedlagt - Sagene barne- og ungekomite

Nedlagt - Sagene barne- og ungekomite

Barne- og ungekomiteen arbeider med barnehagesaker og saker som konkret berører barn og unges hverdag.

Barne- og ungekomitéen ble nedlagt i 2015, men komitéens ansvarsområder er fremdeles ivaretatt. Sakene som tidligere falt under barne- og ungekomitéens ansvarsområde er nå lagt under Kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomitéen.

Medlemmer