Politikk og politiske møter

Møte i Sagene kultur- og nærmiljøkomite

Innkalling

Innkalling Sagene kultur- og nærmiljøkomite 22.04.2015 (PDF 82KB)

Protokoll

Protokoll Kultur- og nærmiljøkomite 22.04.15 (PDF 86KB)

Saker til behandling

SakTittel
15/9
15/10
Handlingsplan for å redusere og motvirke barne- og familiefattigdom i Bydel Sagene 2013-2017 - oppfølging og resultater 2013-2015
15/11
Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 - prioritering av tiltak
15/12
Vitaminveien 11 - offentlig ettersyn av utbyggingsavtale
15/13
15/14
15/15

Tid og sted

Dato

Onsdag 22. april 2015

Tid

klokken 18:00