Møte i Sagene kultur- og nærmiljøkomite

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene kultur- og nærmiljøkomite 26.08.2015 (PDF 349KB)

Protokoll

Protokoll Kultur- og nærmiljøkomite 26.08.15 (PDF 67KB)

Saker til behandling

SakTittel
KNK 15/28
Økonomioppfølging per 31. juli 2015
KNK 15/29
KNK 15/30
Administrativt behandlet skjenkesak i sommer – til opplysning
KNK 15/31
Høringsuttalelse - Skjenkebevilling Grefsenveien 26
KNK 15/32
Sagene Bryggeri AS - ny serverings- og skjenkebevilling

Tid og sted

Dato

Onsdag 26. august 2015

Tid

klokken 18:00