Politikk og politiske møter

Møte i Sagene kultur- og nærmiljøkomite

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene kultur- og nærmiljøkomite 30.9.2015 (PDF 118KB)

Protokoll

Protokoll Sagene kultur- og nærmiljøkomite 30.09.15 (PDF 124KB)

Saker til behandling

SakTittel
KNK 15/33
Ny skjenkebevilling ved Saigon House, Toftes gate 19 B
KNK 15/34
Serverings- og skjenkebevilling ved Buenaventura
KNK 15/35
Økonomioppfølging per 31. august 2015
KNK 15/36
Tertialrapportering andre tertial 2015
KNK 15/37
Plan for sykkelveinettet i Oslo - høring
KNK 15/38
KNK 15/39
KNK 15/40
KNK 15/41
Uelandsgate 85 – regulering til boligeller skoleformål
KNK 15/42
VK6 - Kildesortering i offentlige rom
KNK 15/43
VK9 Dyrkingslag på Haarklous Plass og oppdatering på Spiselige Sagene prosjektet
KNK 15/44

Tid og sted

Dato

Onsdag 30. september 2015

Tid

klokken 18:00