Til innhold
Politikk og politiske møter

Møte i Sagene folkehelse-, ungdom- og barnevernkomitéen

Tid og sted

Dato

Torsdag 1. desember 2016

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene folkehelse-, ungdom- og barnevernkomité 01.12.16 (PDF 95KB)

Protokoll

Protokoll Sagene folkehelse-, ungdom- og barnevernkomité 01.12.16 (PDF 109KB)

Saker til behandling

SakTittel
FUB 16/43
FUB 16/44
FUB 16/45
Høring - administrativt utkast til handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser
FUB 16/46
FUB 16/47
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Kahnor Myren Restaurant og kaffebar, Sandakerveien 24 C
FUB 16/48
Søknad om utvidelse av åpnings- og skjenketid ved Sagene Bryggeri, Sagveien 23 A