Politikk og politiske møter

Møte i Sagene folkehelse-, ungdom- og barnevernkomitéen

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene folkehelse-, ungdom- og barnevernkomitéen 02.02.17 (PDF 164KB)

Protokoll

Protokoll Sagene folkehelse-, ungdom- og barnevernkomité 02.02.2017 (PDF 69KB)

Saker til behandling

SakTittel
FUB 17/1
FUB 17/2
FUB 17/3
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2017
FUB 17/4
Søknad om serverings- og skjenkevilling etter eierskifte for Sagenehjemmet, Maridalsveien 177c
FUB 17/5
Søknad om ny skjenkebevilling for Lille Persille Storo, Vitaminveien 7-9

Tid og sted

Dato

Torsdag 2. februar 2017

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO