Møte i Sagene folkehelse-, ungdom- og barnevernkomitéen

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene folkehelse-, ungdom- og barnevernkomitéen 09.03.17 (PDF 119KB)

Protokoll

Protokoll Sagene folkehelse-, ungdom- og barnevernkomité 09.03.17 (PDF 261KB)

Saker til behandling

SakTittel
FUB 17/6
Tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser 2017
FUB 17/7
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Astral, Ivan Bjørndals gate 25

Tid og sted

Dato

Torsdag 9. mars 2017

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO