Til innhold
Politikk og politiske møter

Møte i Sagene folkehelse-, ungdom- og barnevernkomitéen

Tid og sted

Dato

Tirsdag 1. desember 2015

Tid

klokken 19:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene folkehelse-, ungdom- og barnevernkomiteen 01.12.15 (PDF 52KB)

Protokoll

Protokoll Sagene folkehelse-, ungdom- og barnevernkomité 01.12.15 (PDF 169KB)

Saker til behandling

SakTittel
FUB 15/1
Økonomioppfølging per 31. oktober 2015
FUB 15/2
FUB 15/3
Tilleggsinnstilling til budsjettet for 2016
FUB 15/4
Bolig- og byutvikling i Bydel Sagene 2012 - 2015
FUB 15/5
FUB 15/6
FUB 15/7
Utvidet åpnings- og skjenketid - Cafe Cortado og bar
FUB 15/8
Søknad om innførsel til egen virksomhet - Caminito
FUB 15/9
Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Mamma Pizza Storo