Møte i Sagene folkehelse-, ungdom- og barnevernkomitéen

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene folkehelse-, ungdom- og barnevernkomitéen 27.04.17 (PDF 135KB)

Protokoll

Protokoll Sagene folkehelse-, ungdom- og barnevernkomité 27.04.2017 (PDF 270KB)

Saker til behandling

SakTittel
FUB 17/8
FUB 17/9
FUB 17/10
Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Francobollo, Ivan Bjørndals gate 23A
FUB 17/11
Søknad om bevilling etter eierskifte, Bamboo Restaurant, Stockfleths gate 53
FUB 17/12
Søknad om utvidet serverings- og skjenketid - The Kasbah, Kingos gate 1B
FUB 17/13
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Sagene Bryggeri, Sagveien 23
FUB 17/14
Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Dolly Dimples, Vogts gate 50

Tid og sted

Dato

Torsdag 27. april 2017

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO