Møte i Sagene barne- og ungekomite

Innkalling

Innkalling Sagene barne- og ungekomite 25.08.2015 (PDF 118KB)

Protokoll

Protokoll Sagene Barne- og ungekomite 25.08.15 (PDF 61KB)

Saker til behandling

SakTittel
BUK 15/16
Økonomioppfølging per 31. juli 2015
BUK 15/17
Verbalvedtak VB7 - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
BUK 15/18
Forslag om etablering av 10 nye faste stillinger og avvikling av 10 engasjementer ved Utviklingssenter for arbeid og kvalifisering

Tid og sted

Dato

Tirsdag 25. august 2015

Tid

klokken 18:00