Politikk og politiske møter

E-post:

Helse- og mestringkomitéen

Helse- og mestringskomitéen skal behandle helse- og sosialsaker, pleie- og omsorgssaker, rehabilitering og miljørettet helsevern, samt saker som gjelder folkehelse og salgs- og skjenkebevillinger.

Møter

  1. Dato 22.10.
    Klokkeslett 18:00-20:00
    Sagene samfunnshus, Trinserud
  2. Dato 10.12.
    Klokkeslett 18:00-20:00
    Sagene samfunnshus, Trinserud

Se hele kalenderen

Medlemmer

Stoltenberg, Helge (Arbeiderpartiet)

Leder av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 928 81 084

Født: 1967

Finnanger, Jonas (Sosialistisk Venstreparti)

Nestleder av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 995 04 109

Født: 1989

Wang, Marco Andre (Høyre)

Medlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 936 68 223

Født: 1984

Espeland, Ernst Inge (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Helse- og mestringkomitéen

Aas, Wenche Margrethe (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 930 40 491

Født: 1969

Heger, Annik

Medlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene eldreråd

Telefon: 900 51 080

Født: 1946

Yrke: 1942

Dåsnes, Anna (Venstre)

Medlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 919 15 225

Født: 1998

Skartlien, Eli (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 977 55 059

Født: 1974

Østvold, Willy

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Medlem av Sagene eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

Telefon: 920 22 516

Født: 1943

Finnseth, Eilif Hallingstad (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Bjørnsen, Bjørn Olav (Rødt)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 917 91 731

Født: 1948

Lebiko, Øydis (Venstre)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Irgens, Kine (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Telefon: 943 21 906

Bjørklund, Hilde Margrete (Høyre)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 930 85 213

Født: 1970

Nordmannseth, Kajsa L. Tafjord (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Thoresen, Marie Anette (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Indahl, Ragni (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Skaug, Sebastian (Venstre)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Tønder, Johan Kristian (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Leder av Tilsynsutvalg for Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

Telefon: 450 04 930

Heggen, Fred (Høyre)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Leder av Tilsynsutvalg for Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet

Danielsen, Anders Skyrud (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Nyhagen, Ole Jørgen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Norvin, Kjell (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Medlem av Tilsynsutvalg for Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

Fresvik, Guro (Venstre)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Melhuus, Turid (Rødt)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Gabrielsen, Thea Borkhus (Rødt)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 957 91 233

Født: 1993