Helse- og mestringkomitéen


E-post:

Helse- og mestringkomitéen

Helse- og mestringskomitéen skal behandle helse- og sosialsaker, pleie- og omsorgssaker, rehabilitering og miljørettet helsevern, samt saker som gjelder folkehelse 

Møter

  1. Dato 10.02.
    Klokkeslett 18:00-20:00
    Sagene samfunnshus, Trinserud

Se hele kalenderen

Medlemmer

Warsame, Fawzi (Arbeiderpartiet)

Leder av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 45 08 14 36

Født: 1998

Finnanger, Jonas (Sosialistisk Venstreparti)

Nestleder av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 99 50 41 09

Født: 1989

Wang, Marco Andre (Høyre)

Medlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 93 66 82 23

Født: 1984

Espeland, Ernst Inge (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Helse- og mestringkomitéen

Aas, Wenche Margrethe (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 93 04 04 91

Født: 1969

Heger, Annik

Medlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene eldreråd

Telefon: 90 05 10 80

Født: 1946

Yrke: 1942

Dåsnes, Anna (Venstre)

Medlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 91 91 52 25

Født: 1998

Skartlien, Eli (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 97 75 50 59

Født: 1974

Østvold, Willy

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Medlem av Sagene eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Bjølsenhjemmet og Sagenehjemmet
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Ilahjemmet, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

Telefon: 92 02 25 16

Født: 1943

Finnseth, Eilif Hallingstad (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Bjørnsen, Bjørn Olav (Rødt)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 91 79 17 31

Født: 1948

Lebiko, Øydis (Venstre)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Irgens, Kine (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Telefon: 94 32 19 06

Bjørklund, Hilde Margrete (Høyre)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Medlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 93 08 52 13

Født: 1970

Nordmannseth, Kajsa L. Tafjord (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Thoresen, Marie Anette (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Indahl, Ragni (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Skaug, Sebastian (Venstre)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Tønder, Johan Kristian (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Leder av Tilsynsutvalg for Ilahjemmet, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

Telefon: 45 00 49 30

Heggen, Fred (Høyre)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Leder av Tilsynsutvalg for Bjølsenhjemmet og Sagenehjemmet

Danielsen, Anders Skyrud (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Nyhagen, Ole Jørgen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Norvin, Kjell (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Medlem av Tilsynsutvalg for Ilahjemmet, Dagsenter for utviklingshemmede og Møllehjulet bo- og dagsenter

Fresvik, Guro (Venstre)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Melhuus, Turid (Rødt)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen

Gabrielsen, Thea Borkhus (Rødt)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 95 79 12 33

Født: 1993