Eldrerådet

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene eldreråd 21.10.2019 (PDF 256KB)

Protokoll

Protokoll Sagene eldreråd 21.10.19 (PDF 1,1MB)

Saker til behandling

SakTittel
ER 19/20
Frivilligmelding for Bydel Sagene 2019
ER 19/21
Endring av navn på langtidshjem i Bydel Sagene
ER 19/22
Rapport fra gjennomført tilsyn ved Mølla dagsenter for utviklingshemmede
ER 19/23
Rapport fra gjennomført tilsyn ved Møllehjulet bosenter og avklaringsavdeling

Tid og sted

Dato

Mandag 21. oktober 2019

Tid

klokken 14:30

Tilleggsinformasjon

Systuen i underetasjen på Treschows hus

Sted

Treschowsgate 2A, OSLO