Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Tid og sted

Dato

Mandag 7. juni 2021

Tid

klokken 14:30

Tilleggsinformasjon

Treschows hus

Sted

Treschows gate 2a, OSLO