Møte i Sagene eldreråd

Tid og sted

Dato

Mandag 8. juni 2020

Tid

klokken 14:30

Tilleggsinformasjon

Sagene samfunnshus, Kaysalen

Sted